Als je duurzaam 100% arbeidsongeschikt bent, zijn de voordelen van een Wajong duidelijk. Er is dan een financieel voordeel (5% meer maandinkomen dan de bijstand). Als je arbeidsvermogen hebt, is de Wajong gelijkgetrokken aan de bijstand op 70% van het minimumjeugdloon. Daarnaast heeft de overheid meer veranderingen aangebracht aan de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten. Wat zijn dan nog de voordelen van een Wajong?

Wat zijn de voordelen van een Wajonguitkering (als je arbeidsvermogen hebt)?

  • In de Wajong mag je vermogen/spaargeld hebben. In de bijstand ook, maar tot een bepaald bedrag. Die bedragen kun je hier vinden.
  • Of je nog bij je ouders woont of samenwoont (met een huisgenoot) heeft geen invloed op de hoogte van je Wajonguitkering. In de bijstand heeft het wel invloed op je uitkering als je met meerdere mensen in een huis woont. Hier kun je de hoogte van je uitkering berekenen.
  • Met een Wajong kun je werken met behoud van uitkering. Het is mogelijk dat een deel van je inkomen betaald wordt uit de Wajong en een deel uit werk. Werken kan ook lonen. Vooral in de nieuwe Wajong/Wajong 2010. Het UWV heeft een rekenhulp om te berekenen wat er met je uitkering gebeurt als je gaat werken. Mocht het binnen vijf jaar toch niet gaan, dan kun je altijd terugvallen op de Wajong. Hoe het in de bijstand werkt met bijverdienen lees je op deze website.
  • Als je in de bijstand zit moet je in principe één keer per week solliciteren. Je kan hier bij bijzondere omstandigheden wel vrijstelling van krijgen. Bij een Wajonguitkering gelden voor elk individu andere voorwaarden als het om re-integratieplicht gaat. UWV Perspectief heeft de feiten en fabels op een rijtje gezet.
  • Voor werkgevers zijn er bepaalde voordelen bij het in dienst nemen van een Wajonger. Hierdoor is het voor een werkgever aantrekkelijker om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In de bijstand kunnen die voordelen er ook zijn als iemand onder de Participatiewet valt.

Overigens geldt wel: ook al heeft iets geen invloed op de hoogte van je uitkering, moet je de meeste veranderingen wel doorgeven aan het UWV.

Als je met de 5% korting op de Wajong onder het sociaal minimum uitkomt, kan het zijn dat je aanspraak maakt op een toeslag. Op de website van het UWV kun je kijken of je daarvoor in aanmerking komt en kun je de toeslag eventueel aanvragen.

Gevoelsmatig voordeel

Het hebben van een indicatie voor een Wajonguitkering kan een gevoel van erkenning geven, omdat erkend wordt dat je een beperking hebt en niet of maar gedeeltelijk kan werken. Dat kan natuurlijk ook andersom werken. Er kan een stigma kleven aan een Wajongstatus (‘vaak ziek’, ‘kan minder presteren dan andere werknemers’). Nu er steeds minder verschillen zijn, hebben sommige mensen dan liever een bijstandsuitkering, hoewel daar ook weer bepaalde stigma’s aan vastzitten (‘lui’).

Als je niet of gedeeltelijk kan werken vanwege een beperking of chronische ziekte ben je voorlopig dus nog steeds beter af met een Wajonguitkering vanwege de randvoorwaarden die gunstiger zijn.

Heb je nog aanvullingen op deze blog? Laat het me weten in een reactie of via de contactpagina. Samen maken we dit artikel zo volledig mogelijk!